Medarbejdervurdering med forskellige niveauer af grundighed

At sikre en pålidelig og troværdig arbejdsstyrke er afgørende for virksomhedens succes. Med forskellige niveauer af baggrundstjek af medarbejdere kan du tilpasse din tilgang til situationen. Vi har som udgangspunkt delt det op i 4 undersøgelsesniveauer, der alle kan tilpasses situationen.

Basis Staff Vetting screening

Grundlæggende Kontrol:

Dette niveau omfatter en basal gennemgang af medarbejderens baggrund og historie. Det er en god indledende screening for at identificere eventuelle potentielle røde flag og skabe et overblik over ansøgerens pålidelighed.

Staff Vetting undersøgelse & analyse

Dybdegående Gennemgang:

Dette niveau involverer en mere omfattende undersøgelse og analyse af medarbejderens baggrund. Det inkluderer en vurdering af tidligere erfaringer, referencer og andre faktorer, der kan påvirke ansættelsesbeslutningen.

Advanced Staff Vetting undersøgelse & analyse

Avanceret Evaluering:

På dette niveau går vi endnu dybere med en avanceret evaluering af medarbejderens baggrund. Dette kan omfatte kriminalregistre, økonomisk historik og andre oplysninger, der kan være afgørende for visse stillinger.

Full Staff Vetting

Komplet Vurdering:

Denne omfattende vurdering dækker alle aspekter af medarbejderens baggrund. Det er den mest grundige og detaljerede undersøgelse og kan være afgørende for nøglepositioner eller særligt følsomme roller.

Undersøgelser kan gennemføres såvel med som uden kendskab og samtykke og eventuel fuldmagt fra den person, som undersøgelsen vedrører. En undersøgelse, der gennemføres med samtykke og eventuel fuldmagt, giver adgang til flere oplysninger.

Vi formidler undersøgelser og analyser i fuld diskretion og under iagttagelse af fortrolighed samt den fornødne beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Personoplysninger slettes efterfølgende, og hermed lagres eller behandles de ikke. Rapporter indeholder billedmateriale, links, sammenligninger, analyser og andet relevant. Vores mål er at sikre, at dine ansatte er pålidelige og opretholder virksomhedens integritet.