Interesseret i et automatiseret lønningssystem?

Løn til medarbejdere kan være en vanskelig sag. Der er mange forskellige måder at beregne lønnen på, og de har hver især deres fordele og ulemper. Som arbejdsgiver er det vigtigt at vælge den metode, der passer bedst til din virksomhed og dine medarbejdere.


En populær metode til beregning af medarbejderløn er timelønnen. Denne metode er enkel og nem at forstå, og det er den mest almindelige måde, som medarbejdere bliver betalt på. Timelønnen er det beløb, der betales pr. arbejdstime. For at beregne timelønnen skal du blot gange antallet af arbejdstimer med lønsatsen. Hvis en medarbejder f.eks. arbejder 40 timer på en uge og tjener 10 $ i timen, vil den samlede løn for den uge ville være 400 USD.


Timelønnen er den mest almindelige metode til aflønning af medarbejdere, men det er ikke den eneste metode. En løn er et fast beløb, som en medarbejder tjener i en bestemt periode, som regel et år. Lønnen er ofte baseret på den stilling, som en medarbejder har inden for virksomheden. F.eks. kan en leder tjene en højere løn end en nyansat.


For at beregne lønnen skal du dividere den samlede løn med antallet af arbejdstimer om året. Hvis en medarbejder f.eks. tjener 50.000 dollars om året og arbejder 2.080 timer, vil timelønnen være 24 dollars pr. time

Automatiser lønprocessen ved at bruge en medarbejderportal til at registrere medarbejdernes løn. Dette sikrer, at medarbejderne bliver betalt til tiden og korrekt.


Portaler kan bruges til at stemple ind og ud, indsende anmodninger om afspadsering og se lønsedler. Medarbejderne kan også opdatere deres personlige oplysninger, f.eks. deres privatadresse eller telefonnummer. Dette gør det nemt for ledere at holde styr på medarbejderoplysninger og foretage ændringer efter behov.


Hvis du ikke bruger en medarbejderportal, registrerer du sandsynligvis manuelt lønoplysninger om medarbejderne. Dette er en tidskrævende og fejlbehæftet proces. Ved at automatisere lønningsprocessen kan du frigøre tid til at fokusere på andre opgaver.

Klik her for nærmere information: https://www.vismaenterprise.dk/my-visma/visma-hr/tidsregistrering