Effektiv rekruttering gennem løft af læse- og skrivefærdigheder

For at skabe en effektiv rekrutteringsproces for medarbejdere har Job7 taget initiativ til at styrke læse- og skrivefærdigheder gennem Ordblindeundervisning og voksenundervisning. I et samarbejde med Marselisborg er der blevet udviklet en række værktøjer, der sigter mod at identificere borgere, der kunne drage fordel af Forberedende Voksenundervisning (FVU) eller Ordblindeundervisning (OBU). Disse ressourcer åbner døren for en bred vifte af muligheder, både for ledige og ansatte i virksomheder.

Baggrund og Mål

Rekruttering af kvalificerede medarbejdere er en udfordrende opgave, og for at imødekomme behovene hos virksomhederne har Job7 erkendt vigtigheden af stærke læse- og skrivefærdigheder. Ordblindhed kan være en hindring for mange, og derfor er det afgørende at tilbyde målrettet undervisning. Målet er ikke kun at hjælpe enkeltpersoner med at overvinde ordblindhed, men også at skabe et talentfuldt og kompetent arbejdsstyrke.

Samarbejde med Marselisborg

Job7 har indgået et samarbejde med Marselisborg for at udvikle skræddersyede løsninger. Dette partnerskab fokuserer på at skabe værktøjer, der kan identificere personer, der er potentielle kandidater til Forberedende Voksenundervisning (FVU) eller Ordblindeundervisning (OBU). Disse værktøjer er designet til at være brugervenlige og præcise, hvilket gør det nemt at vurdere behovet for læse- og skrivefærdighedsforbedringer.

Fordele for Både Ledige og Virksomheder

Den udviklede infrastruktur åbner op for muligheder både for ledige og ansatte i virksomheder. For ledige borgere giver det en chance for at forbedre deres kvalifikationer og øge deres beskæftigelsesmuligheder. For virksomheder betyder det adgang til en bredere og dygtigere arbejdsstyrke, der kan opfylde virksomhedens behov på en mere effektiv måde.

Værktøjer og Muligheder i FVU og OBU

Forberedende Voksenundervisning (FVU) og Ordblindeundervisning (OBU) tilbyder skræddersyede læringsmuligheder. Job7’s udviklede værktøjer vil hjælpe med at afdække, hvilke borgere der kan drage fordel af disse programmer. Dette skaber en individualiseret tilgang til læring, der tager højde for den enkeltes behov og styrker.