Effektiv kommunikation og sprogkurser virker

Effektiv kommunikation virker

Effektiv kommunikation er vigtig, hvis man vil have resultater som alle kan stå inde for. Hvis man har misforstået en opgave, fordi kommunikationen ikke har været effektiv nok, så har både modtager og afsender fejlet.

Ligeledes hvis man tror man har forstået det der skulle gøres, men ikke er helt sikker på det. Så bliver opgaven udført uden energi og med usikkerhed, fordi man muligvis ikke gør det rigtigt. Den tanke er demotiverende.

I det hele taget er kommunikation og sprog så grundlæggende for vores interaktion med hinanden.

Sproget er det, der adskiller os fra neanderthalerne. Uden sprog ville vi muligvis miste mange følelser og tanker, fordi vi ikke kan sætte ord på dem. Dermed ved vi ikke hvad vi føler og det bliver svært at skelne mellem dem.

Når sproget er fremmed

Som førnævnt er god kommunikation i en virksomhed effektivt. Det kan godt betale sig økonomisk, at få hjælp fra professionelle undervisere i dette.

Men som udlænding i et andet land får man heller ikke mulighed for at udtrykke sig, som man ønsker. Man kan have en masse gode idéer og intentioner, men de drukner i sproget, som man ikke mestrer. Her er effektive sprogkurser vejen frem. Også selvom vejen føles uoverskuelig.

For nogle kan bare det at bevæge sig ud i det fremmede land være grænseoverskridende ene og alene på grund af manglende sprog. Her kan online sprogkurser sætte skub i undervisningen, således at man får selvtillid nok til at bevæge sig ud. Sproget er vores måde at udtrykke sig på. Vi kan ikke undvære det.