Alt hvad du behøver at vide om alt hvad DiSC® er 

Har du nogensinde hørt om Everything DiSC®? Det er et værktøj, der bruges af HR-fagfolk, ledere, trænere og konsulenter over hele verden. Dette værktøj hjælper enkeltpersoner med at forstå sig selv og deres kolleger bedre i kommunikationssammenhænge. Desuden er det dansk valideret og indholdet er sammenlignet med en dansk normgruppe. Lad os dykke ned i, hvad dette værktøj er, og hvorfor det er så vigtigt! 

Hvad er alt DiSC®? 

Everything DiSC® er en adfærdsvurdering, der er designet til at uddybe din forståelse af dig selv og andre. Resultaterne af denne vurdering hjælper enkeltpersoner med at genkende forskellige personlighedstyper, værdier og kommunikationsstile. Dette kan hjælpe dem med at forbedre deres måde at interagere med hinanden på på arbejdspladsen eller i enhver anden kommunikationssammenhæng. 

Vurderingen består af tre dele: en individuel rapport, en rapport om teamkultur og en interaktiv workshop. Den individuelle rapport indeholder oplysninger om den enkelte deltagers personlighedstype, adfærdsstil, styrker, svagheder, mål og behov. Den giver også tips om, hvordan man opbygger vellykkede relationer med personer, der har en anden personlighed end den egen. Rapporten om teamkultur viser den overordnede teamdynamik gennem diagrammer, der illustrerer styrker og muligheder for forbedringer. Endelig giver de interaktive workshops værktøjer til at hjælpe teams med at identificere deres kollektive adfærdsmønstre med henblik på at skabe mere effektive teams. 

Disse værktøjer bruges af personaleansvarlige, fordi de gør det lettere for dem at ansætte medarbejdere, der passer til virksomhedens kultur og værdier, af ledere, fordi de gør det muligt at føre mere effektive samtaler mellem medarbejdere, af undervisere, fordi de hjælper deltagerne med at lære nye færdigheder hurtigere, og af konsulenter som en måde at lette forandringsledelsesprocesser på. 

Kort sagt hjælper Everything DiSC® med at forbedre kommunikationen i alle slags sammenhænge – fra interpersonelle relationer på arbejdspladsen til vanskelige samtaler som f.eks. præstationsvurderinger eller konfliktløsning – ved at give et letforståeligt sprog til at diskutere forskelle mellem mennesker uden fordomme eller fordomme. 

Læs mere på https://discnordic.dk/everything-disc/.